Onderwijs

De hele dag ben je bezig de kinderen aan het werk te zetten en de lesstof uit te leggen, de onderwijsdoelen te behalen en dan is het ook nog fijn als er een leuke sfeer in de klas hangt. En dan wil je ook nog graag van elk individueel kind weten of hij of zij wel eigenlijk goed in zijn vel zit. En dat hij tijdens de pauze op het schoolplein weer apart gezet is, waar komt dat toch vandaan?

Met behulp van beeldcoaching wordt letterlijk en figuurlijk stilgestaan bij wat er op het beeld te zien is. Op een rustig moment, als de kinderen even niet in de buurt zijn, bekijk je samen met een beeldcoach wat het kind laat zien of wat er in de groep gebeurt. Wat gaat er aan vooraf? Wat betekent dit? En wat is er nodig om het kind of de groep weer verder te helpen?