Werkwijze


Aan de hand van videobeelden wordt gekeken naar de initiatieven die een kind neemt en hoe hier door zijn omgeving op gereageerd wordt. Maar bovenal: wat is voor het kind de reden van dit initiatief? Wat doet de manier waarop er op het initiatief wordt gereageerd met hem? Heeft hij iets (anders) nodig en zo ja, wat dan?

Bij beeldcoaching wordt gebruikgemaakt van korte filmpjes (maximaal 5 minuten) van een pedagogische situatie. Op deze filmpjes is altijd een of meerdere kind(eren) te zien, soms ook samen met een ouder of professional. Het beeld wordt regelmatig stopgezet (soms na 3 seconden, soms pas iets later) waarna er objectief gekeken wordt naar wat er op het beeld gebeurt.

Beeldcoaching kan om verschillende redenen worden ingezet:
– deskundigheidsbevordering onder professionals;
– bij vragen rondom het gedrag/de ontwikkeling van een individueel kind;
– bij het in beeld brengen van groepsdynamische processen.

Maatwerk
Elk kind is anders en groeit op volgens zijn eigen behoeften. Daarom kan ik vooraf niet zeggen wat er precies nodig is om je weer op weg te kunnen helpen. In een vrijblijvende kennismaking gaan we samen op zoek naar een hulpvraag en bepalen we op basis daarvan hoe vaak we naar de videobeelden gaan kijken

Privacy
Om aan de eisen van de strenge privacywet te voldoen,
– worden videobeelden alleen opgeslagen op een beveiligde USB-stick;
– worden videobeelden niet langer dan 1 jaar bewaard, tenzij anders overeengekomen;
– worden videobeelden alleen gebruikt voor coaching aan degene van wie de beelden zijn;
– krijgt de ouder/professional alle gemaakte videobeelden te zien.

In een kennismakingsgesprek worden alle eisen rondom de privacy uitgebreid toegelicht.
Voor professionals/ondernemers kunnen de richtlijnen binnen de eigen organisatie gehanteerd worden. Dit wordt altijd in overleg vastgelegd.